Oos Plekkie: Sluiten of…?

5 voor 12…..

Bijna 5 jaar geleden hebben enkele buurtbewoners de stoute schoenen aangetrokken en (met hulp van Mijande Wonen) mochten wij buurthuis Oos Plekkie nieuw leven inblazen. Hierdoor werden vernielingen rondom het gebouw en de verloedering in de speeltuin een duidelijk halt toegeroepen.

Vrij snel kwam de gang erin en dankzij Oos vrijwilligsters en bestuursleden heeft het buurthuis een duidelijke functie voor de Twenterandse families, kinderen, clubs en zorgverleners gekregen.

Vrijwilligsters en bestuursleden willen soms ook weer andere dingen kunnen doen of hun thuis/gezins-situatie veranderd waardoor meehelpen niet langer kan. Wij hebben regelmatig rondgevraagd of er andere karrentrekkers voor deze leuke job willen komen.

En hier beste dorps- en buurtgenoten gaat het helaas niet goed!!

Op termijn heeft het tekort aan menskracht natuurlijk gevolgen en NU staat het water ons echt aan de lippen…

Ondanks dat wij Oos Plekkie met alle mogelijkheden voor jullie een warm hart toedragen is het niet langer gezond en.. financieel verantwoord om het wijkgebouw voor jullie te beheren!

Indien er zich de komende weken geen nieuwe vrijwilligsters/bestuursleden aanmelden zullen wij -na de zomervakantie- met pijn in het hart MOETEN besluiten om de huur-overeenkomst met Mijande Wonen op te zeggen en de stichting “Oos Plekkie’ te gaan ontbinden!

beste mensen… Als je een financieel gezond en goed functionerend wijkgebouw (waarvoor door jullie famile/wijkgenoten altijd hard gevochten is) net als ons belangrijk vindt:

maak alsjeblieft tijd vrij en kom ons helpen met je ideeën, plannen en/of creativiteit

Aanmelden Als vrijwilliger kan door ons (Gerrit, Monique, Helga of daan) aan te schieten of door het versturen van een email naar: INFO@FLIERPARK.NL