De regels

Per onderstaand uitklapscherm staat alles zeer uitgebreid beschreven. Kort gezegd komt het neer op navolgende: Wijkgebouw Oos Plekkie is tijdelijk je 2e huiskamer. Doe zoals je je thuis ook gedraagt en veroorzaak geen:

 • Overlast veroorzaken voor de omwonenden en de speeltuin
 •  Vernielingen. Laat alles weer heel en schoon achter

Je kunt Mijande wonen, de stichting Oos Plekkie, haar bestuur nog de vrijwilligers verantwoordelijk houden voor door jou veroorzaakte ongelukjes of zoekgeraakte spulletjes

De verzekeringen

De inboedel van het wijkgebouw is verzekerd tegen brand en diefstal bij verzekeringskantoor Lucas. Echter: Deze verzekering dekt NIET de vermissing of schade van de door u gehuurde inventaris of onderdelen van het wijkgebouw

De gemeente Twenterand heeft de vrijwilligers en bestuursleden van alle stichtingen en verenigingen in Twenterand verzekerd tegen:

 • 1A Collectieve ongevallenverzekering
 • 1B persoonlijke eigendommen
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven / organisaties
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers
 • Rechtsbijstand

Informatie over hoe te handelen bij schades en claims kun je hier vinden

Gebruiksvoorwaarden wijkgebouw Oos Plekkie

Alcohol en verslavende middelen

De huurder/gebruiker is er verantwoordelijk voor dat aan alle wettelijke bepalingen omtrent alcoholgebruik door minderjarigen, het niet opslaan, handelen in en/of gebruik hebben van lachgas of enige drugs als genoemd in de wet onder categorie I en II en aan het algeheel rookverbod in het gehele gebouw voldaan wordt

Bereiden van voedsel

Het gebruik van de inductie-kookplaat of bijvoorbeeld een meegenomen frituurpan e.d. is enkel toegestaan indien ze onder de werkende afzuigkap gebruikt worden. Reeds (thuis/cateraar) voorbereid voedsel mag natuurlijk wel in warm-houd apparatuur bewaard worden, zonder dat dit onder de afzuigkap hoeft te staan

Afval

De afvalbakken in de gehuurde ruimtes moeten leeg achtergelaten te worden. De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het zelf afvoeren van meegenomen materiaal, etenswaren, dranken en alle afval.

Overlast en geluidsvolume

De huurder/gebruiker zal de overeengekomen ruimte(n) als een goed huisvader gebruiken en de omwonenden geen enkele overlast bezorgen. Gedurende je activiteit mag je van bijvoorbeeld (life)-muziek genieten, echter heb je met onderstaande maximaal toegestane geluidsdruk buiten het wijkgebouw rekening te houden:

 • 08:00 – 22:00 55Db(a) gemiddeld
 • 22:00 – 23:00 45Db(a) gemiddeld

Bij overlast zal de maximaal toegestane gemiddelde geluidsdruk buiten het wijkgebouw worden opgemeten. Bij herhaaldelijk geconstateerde overschrijdingen (drie keer) van de gemiddelde geluidsdruk mag de huurder/gebruiker enkel nog beslissen om de activiteit voort te zetten zonder de overlastgevende bron. Indien de huurder/gebruiker weigert om de overlast te beëindigen wordt de activiteit (op last van een bestuurder van de stichting Oos Plekkie) met onmiddellijke ingang beëindigd, waarbij het resterende huurbedrag en de betaalde borg automatisch verbeurd verklaard zijn!

Niet gehuurde ruimte(n)

Het betreden van andere ruimten in wijkgebouw Oos Plekkie is verboden

Algemeen

De huurder/gebruiker draagt zorg voor het onmiddellijk opvolgen van alle gedragsregels en aanwijzingen gegeven door de vertegenwoordigers van stichting ’Oos Plekkie’

De huurder/gebruiker maakt onmiddellijk melding van aangetroffen of veroorzaakte beschadigingen tijdens- of direct na het gebruik van de ruimte(n)

De huurder/gebruiker is verantwoordelijk voor het schoon en afgesloten opleveren van de overeengekomen ruimtes/gebouw en (indien van toepassing) het tijdig inleveren van eventuele ter beschikking gestelde sleutels

Gedragsregels huurders en bezoekers wijkgebouw Oos Plekkie

De huurder, gebruiker(s)/bezoeker(s) houden rekening met omwonenden en mogelijk andere gebruikers in de overige ruimten van wijkgebouw Oos Plekkie

In verband met de VEILIGHEID dienen bij het betreden van het wijkgebouw ‘Oos Plekkie’ de zonweringen en sloten van de nooduitgang(en) onmiddellijk geopend te worden!

De gehuurde ruimten moeten schoon worden achtergelaten:

 • Zaal/keuken en hal vloeren veeg schoon, waarbij geknoeide drankresten/vlekken of etensresten weggedeelten dienen te worden. (de dweil, dweil-emmer en vloerzeep staan in de werkkast in de hal)
 • Keuken: aanrechtblad en spoelblad afnemen met een schone vochtige doek
 • Zaal: bar oppervlak en tafels afnemen met een schone vochtige doek
 • Sanitair/toiletten schoonmaken met sanitaire schoonmaakmiddelen (in de werkkast in de hal) en schone vochtige doek
 • Sanitair/toiletten vloer dweilen (dweil staat in de werkkast in de hal)
 • Gebruikt serviesgoed dient overzichtelijk in de opbergkasten of vaatwasser in de keuken geplaatst te zijn
 • Alle afval dient door de gebruiker zelf verzamelt en afgevoerd te worden

Bij het verlaten van de accommodatie dienen alle ramen, nooduitgang(en) en buitendeur weer afgesloten te zijn

Daar waar de gebruiksvoorwaarden en gedragsregels niet helder zijn, geldt het principe van goed huisvaderschap. Indien hierover onduidelijkheden ontstaan, is het oordeel van een bestuurslid van de stichting ’Oos Plekkie’ bindend

Aansprakelijkheden

Door het gebouw te betreden accepteert de huurder/gebruiker/bezoeker dat hij/zij zelf verantwoordelijk blijft voor alle zelf meegebrachte privé spullen als jassen, telefoons e.d.. De gebruiker/bezoeker zal de stichting ‘Oos Plekkie nimmer aansprakeljk stellen voor het verlies, een beschadiging of de vermissing van privé goederen, terwijl de stichting ‘Oos Plekkie geen enkele aansprakelijkheid aanvaard jegens de huurder/gebruiker/bezoeker in deze.

Stichting ‘Oos Plekkie’, noch haar bestuursleden of vrijwilligers zijn aansprakelijk te stellen voor ongevallen/schades welke tijdens de gebruiksperiode in de ter beschikking gestelde ruimte(n) plaatsvinden.

De huurder/gebruiker/bezoeker kan door Mijande Wonen (als eigenaar van het wijkgebouw ‘Oos Plekkie’ en de speeltuin ‘t Flierpark) en/of de stichting ‘Oos Plekkie’ aansprakelijk worden gesteld voor schade(s) welke tijdens of na de verhuur-periode zijn geconstateerd aan het wijkgebouw en/of de omliggende speeltuin plus de aanwezige goederen, meubilair of inventaris inclusief de speeltoestellen en het straatmeubilair.

NOTABENE: De gebruiker zal de van tevoren betaalde borg niet retour ontvangen bij:

 • geconstateerde overtredingen van bovenstaande gebruiksvoorwaarden en/of gedragsregels
 • geconstateerde schades aan het wijkgebouw ‘Oos Plekkie’ of speeltuin ‘t Flierpark en de daarin aanwezige goederen, meubilair of inventaris